Skip to content Skip to footer
Gümrük Beyanında bulunmak için BİLGE Sistemi (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri)’ kullanıcı adı ve şifresine sahip olunması gerekir. Kullanıcı adı ve şifre almak için talebi içeren bir dilekçe ve 81 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği ile istenilen belgeler ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurulmaktadır. Başvuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmektedir. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce sisteme giriş yapılarak yükümlü adına düzenlenmiş kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir.Gümrük beyannamesi doldurulmasına ilişkin açıklamalar Gümrük Yönetmeliğinin 14 numaralı ekinde yer almaktadır. Gümrük beyanı gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarından veya özel firmalar tarafından sunulan uygulamalar aracılığı ile yapılabilmektedir.
Gümrük beyannamesi ile ilgili olarak beyanın yapılması aşamasında teknik hataların alınması nedeniyle işlemlere devam edilememesi halinde sorunun varsa geçici tescil numarası belirtilerek ilgili gümrük müdürlüğü bilgi işlem personeline veya Bakanlığımız Çağrı Merkezine iletilmesi gerekmektedir. Ancak gümrük işlemleri tamamlanarak kapanmış/ kapatılabilir/çıkabilir statülere gelen gümrük beyannamelerinde düzeltme, beyannamede statü değişikliği, iptal vb. taleplerde bulunulması halinde öncelikle konuyu açıklayan bir dilekçe ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Tek Pencere Sistemi, ithalat ve ihracat işlemleri için kamu kurumlarından izin ve onay alma zorunluluğu bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktaya başvuru yaparak ve başvurularının yanıtlarını yine aynı noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir. Sistem başvuruların ve belgelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamaktadır. Sistem sayesinde yükümlüler başvuruları için gerekli olan belgeleri tekbir noktadan sunmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde yükümlü tarafından sunulan bu bilgiler dış ticaret işlemine konu paydaşlar arasında elektronik olarak paylaşılmakta yükümlünün aynı bilgileri tekrar tekrar sunması önlenmektedir. 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ ile diğer kamu kurumları ile yapılacak çalışmaların koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Söz konusu Genelge kapsamında Tek Pencere Sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan “ Mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.” hükmü çerçevesinde mavi hatta işlem yapma yetkisine sahip onaylanmış kişilerin ihracat işlemlerinde beyannamelerini elektronik ortamda sunmalarına kağıtsız beyanname denilmektedir. Bu madde uyarınca beyanın elektronik olarak yapılması durumunda beyannameye eklenmesi gerekli belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine veya kâğıt ortamında gümrük idaresine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgeler ancak gümrük idaresince talep edilen durumlarda sunulmaktadır. Kağıtsız beyanname kapsamında işlem gören beyannamelerden sadece kapanmış” ithalat ve ihracat beyannameleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı örneği talep edilmektedir. Böyle bir talebin olması halinde beyannamenin mükellef nüshası (3 üncü ve 8 inci nüshalar) üzerine çıktı alınarak işlemlerin yapıldığı gümrük müdürlüğüne başvurulmakta ve ilgili gümrükçe beyanname çıktısı üzerine mühür ve imza uygulanmaktadır. Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenmekte; başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmemektedir.

Uzman kadrosu ve müşteri sorumluluğunun bilincinde, güvenli, yüksek kaliteli, titiz, aciliyete önem veren, bireysel hizmet anlayışıyla…

Bize Ulaşın

BALAT MAH. SANAYİ CAD. NO:433 KAT:2 D:21 Kıratlı İş Merkezi
Nilüfer/Bursa

Gemlik Web Tasarım © 2024. Amazon Gümrük Müşavirliği Bütün Hakları Saklıdır.
×

 

Merhaba!

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

× WhatsApp